CRESCENT MALL PHASE 2

LOẠI HÌNH DỰ ÁN: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

HẠNG MỤC: THI CÔNG & QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CO-OP XTRA BIEN HOA

PROJECT TYPE : SHOPPING MALL – SUPER MARKET

SCOPE : DESIGN & PROJECT MANAGEMENT

LOCATION : BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI

CRESCENT MALL PHASE 1

LOẠI HÌNH DỰ ÁN: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

HẠNG MỤC: THIẾT KẾ & THI CÔNG

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH