HARLEY – DAVIDSON ĐÀ NẴNG

Project Info

  • Construction Date

    2016

  • Category

    Cửa hàng bán lẻ, Khu trưng bày

PROJECT TYPE : SHOWROOM – SERVICE & RETAIL

AREA : 600 sqm / 2 FLOORS

SCOPE : DESIGN & BUILD

LOCATION : ĐÀ NẴNG