CRESCENT MALL PHASE 1

Project Info

  • Construction Date

    2019

  • Category

    Trung tâm thương mại

PROJECT TYPE : SHOPPING MALL

SCOPE : DESIGN & BUILD

LOCATION : 101 TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHÚ, QUẬN 7, TP HỒ CHÍ MINH